Postliste 18.12.2015

 
Lnr:        5053/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:F00
Saksnr:   15/1064-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    JDS OVERORDNET SITUASJONSRAPPORT NR. 14 VEDRØRENDE ØKTE ASYLANKOMSTER
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        5054/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:F41
Saksnr:   15/1065-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Postmottak BUFDIR
              Dok.beskr:    REKRUTTERING OG ETABLERING AV FOSTERHJEM FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5055/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.184, bnr.25
Saksnr:   15/721-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING TIL TINGLYSING - NY MATRIKKELENHET GNR. 184 BNR. 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5056/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:L12
Saksnr:   14/337-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           HallingKonsult as
              Dok.beskr:    SOSI FIL SETERÅSEN, GBNR: 205/2.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5057/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:A10
Saksnr:   13/408-8                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    PEDAGOGISK RAPPORT / HENVISNINGSSKJEMA PPT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5058/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 212, bnr.59
Saksnr:   15/1066-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Michael Wilson
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 212, BNR. 59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5061/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Sole Utvikling AS
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 188, BNR.6+14 -SOLE HOTELL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5062/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Sole Utvikling AS
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 188, BNR.6+14 - VILLA SOLE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5063/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:GNR 206/1
Saksnr:   15/844-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES GNR. 206 BNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5064/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:GNR 209/63
Saksnr:   09/337-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    VEDR. KONSESJON GNR. 209 BNR. 106
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5065/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.208, bnr.262
Saksnr:   15/629-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Eikås Hytter og Hus AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ENDRING AV ANSVARSRETT- TOMT A19 GNR. 208, BNR.262
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5087/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.176, bnr.47
Saksnr:   15/609-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Muremester Stensrud AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR.176, BNR.47
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5106/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:GNR GNR 199 BNR 14
Saksnr:   15/664-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR 199 BNR 14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5107/15                    Regdato:18.12.2015     Arkivkode:M40
Saksnr:   15/1015-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Norefjell Vann-og avløpsselskap AS
              Dok.beskr:    VANN- OG AVLØPSTJENSTER TIL NVA
--------------------------------------------------------------------------