Postliste 17.12.2015

 
 
Lnr:        5038/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.178,bnr.36
Saksnr:   15/608-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Marte Råen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR. 178, BNR.36
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        5039/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1060-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - JAN MORTEN HAGEN GNR.178/5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5040/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1061-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Coop Norge SA, Juridisk avd.
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSRIHET - COOP ØST SA GNR.178/59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5044/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:411
Saksnr:   15/931-33                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STILLING SOM SEKTORLEDER TEKNISK DRIFT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5045/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:A16
Saksnr:   14/1077-4                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Grorud barneverntjeneste
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR PLASS I IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE I KRØDSHERAD - ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5046/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   15/1062-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Landbruksdirektoratet
              Dok.beskr:    FORDELING AV TILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER FOR 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5048/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:L12
Saksnr:   14/337-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HOW                    Journalenhet:
              Navn:           Halling Konsult AS
              Dok.beskr:    PRIVAT FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SETERÅSEN, GNR 205 BNR 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5049/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:GNR 212/7
Saksnr:   15/324-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING TIL TINGLYSING - AREALOVERFØRING MELLOM GNR. 212 BNR. 7 OG 47
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5051/15                    Regdato:17.12.2015     Arkivkode:L12
Saksnr:   15/1063-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Grinaker Utvikling AS
              Dok.beskr:    H2 - NYE TIDER - REFERAT FRA OPPSTARTMØTE
--------------------------------------------------------------------------