Postliste 16.12.2015

 
 
 
Lnr:        3652/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:231
Saksnr:   15/785-1                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Bjørg Edith Ellefsen
              Dok.beskr:    KOMMUNALE AVGIFTER - GNR 184 BNR 6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4427/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   12/810-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    REGIONALE UTVILINGSMIDLER - ANMODNING OM TILSKUDD TIL STEDSUTVIKLING.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4953/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:U63 &18
Saksnr:   12/549-38                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Cuello AS
              Dok.beskr:    SKJENKELØYVE 2012 - 2016, ALPINSTUA- KIL ALPINGRUPPE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5015/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:GNR 208/261
Saksnr:   15/191-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Tinde Bygg AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.208 BNR.261
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5016/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:GNR 208/1/8
Saksnr:   15/1056-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Erik Opperud
              Dok.beskr:    SVAR - FORVEKSLING AV MATRIKKELNUMMER PÅ TO TOMTER GNR. 208/1 FNR. 8 OG 9
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5017/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:221
Saksnr:   15/1057-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Kommunerevisjon IKS
              Dok.beskr:    MVA-KOMPENSASJON FOR TILRETTELAGTE BOLIGER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5019/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:F00
Saksnr:   15/698-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           IMDI Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    UTBETALING AV EKSTRATILSKOT FOR BUSETTING AV FLYKTNINGER I 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5023/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:H12 &13
Saksnr:   15/1058-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Helse og omsorgsdepartement
              Dok.beskr:    RUNDSKRIV - ENDRING AV FRIBELØP OG EGENANDELER FOR KOM.HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5029/15                    Regdato:16.12.2015     Arkivkode:K12
Saksnr:   15/1059-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    VEDTAK OM VERN AV SKOG SOM NATURRESERVAT
--------------------------------------------------------------------------