Postliste 15.12.2015

 
 
Lnr:        4980/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 211/61
Saksnr:   14/1015-11               Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Andresen Arkitekter AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIHATTEST GNR.211/61
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4982/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 180/20 og 33
Saksnr:   15/1046-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Karin og John Hanssen
              Dok.beskr:    ANG.KOMMUNALE AVGIFTER - TØMMEGEBYR GNR.180 BNR.20 OG 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4983/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:033
Saksnr:   15/1047-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    MØTEINNKALLING - EVERKSTYRET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4984/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 181/1
Saksnr:   12/673-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM//TRR                               Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    SALDOKORT GNR 181 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4985/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 210/41
Saksnr:   15/958-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING TIL TINGLYSING - NY MATRIKKELENHET GNR. 210 BNR. 85
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4986/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:060
Saksnr:   15/1049-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    VIKTIG INFO TIL HUSDYRPRODUSENTER I BUSKERUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4989/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:
Saksnr:   15/331-7                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    MØTEINNKALLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4990/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 208/1
Saksnr:   13/929-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    TINGLYSING AV MATRIKKELENHETER - JORDSKIFTESAK 0600-2011-0019 NORE NEDRE - GNR. 208 BNR. 1 M.FL.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4991/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 191/15
Saksnr:   15/1004-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Stian Dybendal
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR.191 BNR.15
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4994/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 189/4
Saksnr:   15/1003-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Stig Bergan
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR.189 BNR.4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4996/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1051-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Kjersti Hamremoen Reed
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET KJERSTI HAMREMOEN REED - GNR.181/21 OG 72
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4997/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1052-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler Krogsveen AS Avd. Sagene
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - CHRISTIAN SOTO AS GNR.203/15 FNR.50
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4998/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   15/1050-4                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    MELDING TIL TINGLYSING -NY MATRIKKELENHET GNR. 209 BNR. 129
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5000/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR Gnr. 209, bnr.64
Saksnr:   15/346-12                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR. 209,BNR.64
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5001/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 186/20
Saksnr:   15/1053-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad Laftebygg
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRITIDSBOLIG GNR.186/20
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5003/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 210/47
Saksnr:   15/1054-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           B&T Rørservice AS
              Dok.beskr:    VANNMÅLERMONTERING GNR.210/47
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5004/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 188/8
Saksnr:   15/1055-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HIR                        Journalenhet:
              Navn:           Egil Lindbo
              Dok.beskr:    REHABILITERING AV PIPE GNR.188/8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5005/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR 176/10
Saksnr:   15/949-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Muremester Stensrud AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR.176/10 GNR.176, BNR.10
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5008/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:243
Saksnr:   14/913-15                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BOLIGTILSKUDD 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5009/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.190, bnr.51
Saksnr:   15/818-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING PIPE GNR. 190, BNR.51
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5010/15                    Regdato:15.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.187, bnr.2
Saksnr:   15/675-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Muremester Stensrud AS
              Dok.beskr:    FERDIGATTEST GNR.187, BNR.2
--------------------------------------------------------------------------