Postliste 14.12.2015

 
Lnr:        4966/15                    Regdato:14.12.2015     Arkivkode:M12
Saksnr:   09/780-18                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Krøderen Elektro AS
              Dok.beskr:    SVAR - OPPHEVING AV BANKGARANTI, ELEKTROARBEIDER.
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4975/15                    Regdato:14.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1042-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Nordvik & Partners Kompetansesenter AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - AKSEL OG RENEE TUNOLD GNR.209/36 SNR.6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4976/15                    Regdato:14.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1043-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler Krogsveen AS
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TOVE NORMANN GNR.203/9 FNR.57
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4977/15                    Regdato:14.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1044-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Byggmester Anderes J. Olsen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - OLGA ROZANOVA OG GARI ATANESJAN GNR.187/50 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4978/15                    Regdato:14.12.2015     Arkivkode:V53
Saksnr:   15/1045-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED KJÆLEDYR
--------------------------------------------------------------------------