Postliste 11.12.2015

 
Lnr:        4952/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:U63 &18
Saksnr:   12/606-31                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/AKJ                        Journalenhet:
              Navn:           Cupello
              Dok.beskr:    SKJENKEBEVILLING HEISHUSET/LAVO 2012 - 2016
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4954/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1038-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ØYSTEIN WETTEBERG GNR.196/67
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4955/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1039-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/MUA                      Journalenhet:
              Navn:           Lena Båtta
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - LENA OG ERIKA BÅTTA GNR.201/2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4956/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:610
Saksnr:   15/681-20                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    TILDELING AV TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER VED KJØP AV BOLIG GNR.178 BNR.64, 198, 22
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4957/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 207, bnr.5
Saksnr:   15/395-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Roy Heia
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 207 BNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4958/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:212 &14
Saksnr:   15/312-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/IN                           Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Kommunerevisjon IKS
              Dok.beskr:    REVISORS BERETNING VEDR. KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR 5.TERMIN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4964/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:M12
Saksnr:   09/780-17                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/ENO                     Journalenhet:
              Navn:           Krøderen Elektro AS
              Dok.beskr:    OPPHEVING AV BANKGARANTI, ELEKTROARBEIDER.
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4967/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:H06
Saksnr:   13/711-21                 Dok.type: /U                 Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Hans Petter Barkost
              Dok.beskr:    AMBULANSESTASJON I NORESUND
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4971/15                    Regdato:11.12.2015     Arkivkode:411
Saksnr:   15/931-31                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           Roy Andre Midtgård
              Dok.beskr:    STILLING SOM SEKTORLEDER TEKNISK DRIFT
--------------------------------------------------------------------------