Postliste 10.12.2015

 
 
Lnr:        4938/15                    Regdato:10.12.2015     Arkivkode:V70
Saksnr:   12/608-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    BREV FRA FYLKESMANNEN: KRØDSHERAD KOMMUNE - BERGLIVEGEN - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLING
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4947/15                    Regdato:10.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.187,bnr.57
Saksnr:   15/399-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/AGH                       Journalenhet:
              Navn:           Ole Rumohr Granum
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 187 BNR.57
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4949/15                    Regdato:10.12.2015     Arkivkode:N08 &18
Saksnr:   15/1036-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/EBJ                         Journalenhet:
              Navn:           Lars Henning Olsen
              Dok.beskr:    BRUK AV SNØSCOOTER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4950/15                    Regdato:10.12.2015     Arkivkode:Q60 &13
Saksnr:   15/1037-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/PLU/HOW                      Journalenhet:
              Navn:           Samferdselsdepartementet
              Dok.beskr:    FORSLAG TIL NY TAUBANELOV. HØRING
--------------------------------------------------------------------------