Postliste 09.12.2015

 
 
Lnr:        4590/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:GNR 176/11
Saksnr:   15/953-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Egil Lindbo
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING AV PIPE GNR.176/11
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4909/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Martin Bjøre
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 197, BNR.12
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4911/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:GNR 189/17
Saksnr:   13/741-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Rana Hytta
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST - GNR.189/17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4912/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:K43
Saksnr:   15/1028-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Miljødirektoratet
              Dok.beskr:    NY ORDNING FOR REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4913/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:G01
Saksnr:   14/534-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           Helsetjenestens driftsorganisasjonj
              Dok.beskr:    TJENESTEAVTALE FOR DRIFT AV RADIOTERMINALER TILKNYTTET NYTT DIGITALT NØDNETT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4917/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:471
Saksnr:   15/555-3                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SLUTTATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4918/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:V70
Saksnr:   12/608-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Steinar Skinnes
              Dok.beskr:    SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4919/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Turid Råen
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 191, BNR.4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4920/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Mette Tandberg
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 188, BNR.169
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4921/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:V70
Saksnr:   12/608-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Steinar Skinnes
              Dok.beskr:    SØKNAD OM UTSETTELSE AV FERDIGSTILLING OG UTBETALING AV TILSKUDD PÅ UTBEDRING OG NYETABLERING AV BERGLIVEIEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4922/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1030-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Ole-Christian Knudsen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET EN 1/2 EIERANDEL GNR. 211, BNR.1, FNR.7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4923/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:411
Saksnr:   15/931-29                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILBUDSBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4924/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1032-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Jan-Petter Knudsen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET EN 1/2 EIERANDEL AV GNR.211. BNR. 1, FNR. 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4925/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1033-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/SØK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           Jannicke Knudsen
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET EN 1/2 EIERANDEL AV GNR. 211, BNR.1, FNR.7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4927/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:251
Saksnr:   15/1019-7                 Dok.type: /U                 Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV 2 SIGNERTE GJELDSBREV OG TILSAGNSBREV FOR KRØDSHERAD KOMMUNE - FOR UTBETALING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4929/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:251
Saksnr:   15/1019-8                 Dok.type: /U                 Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/SØK/ABN                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR TIL KLP KOMMUNEKREDITT AD TILBUD LÅN TIL KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4930/15                    Regdato:09.12.2015     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-44                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           MWC AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 211, BNR.19
--------------------------------------------------------------------------