Postliste 08.12.2015

 
Lnr:        4885/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   15/1023-1                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Flyktningtjenesten Krødsherad kommune
              Dok.beskr:    REFUSJONER FLYKTNINGETJENESTEN ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4889/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.213, bnr.58
Saksnr:   15/708-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Anleggsplan AS
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - UTSLIPPSSØKNAD FOR HYTTE GNR. 213, BNR.58
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4891/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:GNR 184/25
Saksnr:   15/735-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Helge Andre Kirkerud
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR.184 BNR. 32
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4892/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:A10
Saksnr:   12/766-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4893/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:A10
Saksnr:   12/90-3                     Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4894/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   15/1023-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Flyktningtjenesten Krødsherad kommune
              Dok.beskr:    REFUSJONER FLYKTNINGETJENESTEN ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4896/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:243
Saksnr:   14/913-14                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BOLIGTILSKUDD 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4901/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:B36
Saksnr:   15/1027-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Redd Barna
              Dok.beskr:    BEREDSKAPSPLANER MOT SEKSUELLE OVERGREP I SKOLER/BANEHAGER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4902/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:251
Saksnr:   15/1019-1                 Dok.type: /U                 Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ LÅN TIL KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4907/15                    Regdato:08.12.2015     Arkivkode:251
Saksnr:   15/1019-6                 Dok.type: /U                 Gradering:23 Ofl §23
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    KRØDSHERAD KOMMUNE AKSEPT AV LÅNETILBUD
--------------------------------------------------------------------------