Postliste 08.01.2015

 
Lnr:        40/15                        Regdato:08.01.2015     Arkivkode:X20 &13
Saksnr:   15/12-1                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
              Dok.beskr:    HØRINGSNOTAT- DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RÅD
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        42/15                        Regdato:08.01.2015     Arkivkode:GNR tomt B17
Saksnr:   13/606-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Hovin Laft AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST NOREHAMMEREN, TOMT B17
--------------------------------------------------------------------------