Postliste 07.12.2015

 
Lnr:        4870/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Per Kaald
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 182, BNR.33, FNR.1 MÅLERNR. 79113761
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4871/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:GNR 184/25
Saksnr:   15/735-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR.184 BNR. 25 (FNR. 18)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4872/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:GNR 188/9
Saksnr:   15/1026-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Asplan Viak AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE FOR VEI,VANN OG AVLØP
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4873/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:GNR gnr. 217, bnr.1
Saksnr:   15/1020-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Sverre Rishovd
              Dok.beskr:    SØKNAD BYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR. 217, BNR. 1 HAUGERUD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4874/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Inge Thorud
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 188, BNR.138
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4875/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Astrid Ruth
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 188, BNR.27
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4876/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Astrid Nerby Stake
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - GNR. 188, BNR. 82+83
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4878/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:GNR 204/43
Saksnr:   15/985-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    UTTALELSE TIL SØKNAD OM SAMTYKKETIL OPPSETTING AV BYGNING MINDRE ENN 4METER FRA GRENSA GNR.204/43
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4879/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/1021-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Stiftelsen Villla Fridheim
              Dok.beskr:    EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - STIFTELSEN VILLA FRIDHEIM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4880/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:223
Saksnr:   15/1022-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           17.mai komiteen for 2016
              Dok.beskr:    SØKNAD OM STØTTE TIL 17.MAI ARRANGEMENTET 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4886/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:GNR 178/39
Saksnr:   15/1024-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens Brannvesen IKS
              Dok.beskr:    TILSYNSRAPPORT 2015 BRANNSIKKERHET - KRØDEREN SKOLE GNR.17839
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4887/15                    Regdato:07.12.2015     Arkivkode:GNR 188/48
Saksnr:   15/1025-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens Brannvesen IKS
              Dok.beskr:    TILSYNSRAPPORT 2015 BRANNSIKKERHET - NORESUND SKOLE GNR.188/48
--------------------------------------------------------------------------