Postliste 07.01.2015

 
Lnr:        31/15                        Regdato:07.01.2015     Arkivkode:N10
Saksnr:   14/934-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           NAF Norges Automobil-Forbund Asker og Bærum
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ARRANGERE CHALLENGERLØPET "VINTER CHALLENGE 2015"
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        32/15                        Regdato:07.01.2015     Arkivkode:Q00
Saksnr:   14/1088-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Tom A Granli
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BENYTTE KOMMUNALE VEIER I VETERANBILLØP
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        33/15                        Regdato:07.01.2015     Arkivkode:FNR 31051478188
Saksnr:   15/8-1                       Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2015 - 2016
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        34/15                        Regdato:07.01.2015     Arkivkode:FNR 290502
Saksnr:   15/9-1                       Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/KSK/OHB                      Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP- tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    TIMEAVTALE FOR TESTING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        35/15                        Regdato:07.01.2015     Arkivkode:GNR 210/54 og 55
Saksnr:   15/10-1                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Aktiv Energi AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - 2 FRITIDSBOLIGER GNR.210 BNR.54 OG 55
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        36/15                        Regdato:07.01.2015     Arkivkode:GNR 209/3
Saksnr:   13/757-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           MWC AS
              Dok.beskr:    MANGEL PÅ FERDIGATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        37/15                        Regdato:07.01.2015     Arkivkode:231 &16
Saksnr:   14/1062-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Henriette Kaldager
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FRITAK AV RENOVASJON
--------------------------------------------------------------------------