Postliste 06.01.2015

 
Lnr:        21/15                        Regdato:06.01.2015     Arkivkode:A10
Saksnr:   14/91-3                     Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Lesteberg familiebarnehage DA
              Dok.beskr:    OFFENTLIG DRIFTSTILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER DRIFTSTILSKUDD FØRSTE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        22/15                        Regdato:06.01.2015     Arkivkode:GNR 208/20
Saksnr:   15/5-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Odd Kvalheim
              Dok.beskr:    ETT-TRINNS SØKNAD-HYTTE GNR 208 BNR 20 TOMT NR 49
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        24/15                        Regdato:06.01.2015     Arkivkode:M80
Saksnr:   14/972-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens Brannvesen IKS
              Dok.beskr:    GEBYR FOR FYRVERKERI OG FEIERTJENESTER 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        25/15                        Regdato:06.01.2015     Arkivkode:GNR 208/29
Saksnr:   14/819-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Tommy Marløv
              Dok.beskr:    MÅLSATTE TEGNINGER AV TERRASSE GNR.208 BNR.29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        26/15                        Regdato:06.01.2015     Arkivkode:471 &01
Saksnr:   15/6-1                       Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad Everk KF
              Dok.beskr:    GPS- OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        28/15                        Regdato:06.01.2015     Arkivkode:M88 &58
Saksnr:   14/737-25                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    UTELATT TILBAKEMELDING - PURRING GNR 176 BNR 164
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        29/15                        Regdato:06.01.2015     Arkivkode:M88 &58
Saksnr:   14/737-26                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    UTELATT TILBAKEMELDING- PURRING 178/152
--------------------------------------------------------------------------