Postliste 05.01.2015

 
Lnr:        4339/14                    Regdato:05.01.2015     Arkivkode:C10
Saksnr:   14/869-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Buskerud fylkeskommune
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2015
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        6/15                          Regdato:05.01.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/2-2                       Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ALEXANDER JØNVÅG GNR.209/3 FNR.12 SNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        11/15                        Regdato:05.01.2015     Arkivkode:FNR 111151
Saksnr:   14/1084-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           HELFO Region Sør
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK OPPLÆRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        12/15                        Regdato:05.01.2015     Arkivkode:GNR 208/243
Saksnr:   14/1066-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Camilla og Askin Keles
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD NYTT BYGG - FRITIDSBOLIG GNR.208/243
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        14/15                        Regdato:05.01.2015     Arkivkode:FNR 21125344248
Saksnr:   15/4-1                       Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    KRAV OM UTVIDET STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        17/15                        Regdato:05.01.2015     Arkivkode:M41
Saksnr:   14/937-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad Arbeiderparti
              Dok.beskr:    SPØRSMÅL TIL FRAMTIDIG RENSELØSNING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        18/15                        Regdato:05.01.2015     Arkivkode:M41
Saksnr:   14/937-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Nils Halvor Skinnes
              Dok.beskr:    FRAMTIDIG RENSELØSNING - 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        20/15                        Regdato:05.01.2015     Arkivkode:GNR gnr.208,bnr.243
Saksnr:   14/947-9                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           camilla.keles@dnb.no
              Dok.beskr:    VS: SV: OM TILKOBLING TIL NVAS HOVEDLEDNINGSNETT FOR VANN OG AVLØP FRA GNR 208 BNR 243 PÅ NOREHAMMEREN
--------------------------------------------------------------------------