Postliste 04.12.2015

 
Lnr:        4543/15                    Regdato:04.12.2015     Arkivkode:M18
Saksnr:   15/965-1                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Eier av eiendom med vannmåler
              Dok.beskr:    VANNMÅLERAVLESNING 2015 - KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4752/15                    Regdato:04.12.2015     Arkivkode:GNR GNR 200 BNR 6
Saksnr:   15/589-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           AMUND RAAEN
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SMIL - SØKNAD - GNR 200 BNR 6 KULTURLANDSKAPSTILTAK - RYDDING AV KULTURLANDSKAP / BEITE OG HYDROTEKNISK TILTAK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4850/15                    Regdato:04.12.2015     Arkivkode:033
Saksnr:   15/13-17                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Alle mottakere
              Dok.beskr:    KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD PROTOKOLL FRA MØTE 01.12.2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4853/15                    Regdato:04.12.2015     Arkivkode:GNR 186/1
Saksnr:   15/573-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    SLUTTUTBETALING GNR.186/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4854/15                    Regdato:04.12.2015     Arkivkode:024 &35
Saksnr:   15/34-5                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Kommunal-og moderniseringsdepartement
              Dok.beskr:    VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4857/15                    Regdato:04.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/983-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Ole Raaen
              Dok.beskr:    KJØPEKONTRAKT - OLE RAAEN GNR.189/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4867/15                    Regdato:04.12.2015     Arkivkode:GNR 218/1
Saksnr:   15/186-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Trine Gran
              Dok.beskr:    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SMIL- KULTURMARK GNR 218 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------