Postliste 03.12.2015

 
 
Lnr:        4658/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:GNR 225/10
Saksnr:   15/235-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Ivar Nyhus
              Dok.beskr:    INFORMASJONSBREV FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR. 225 BNR. 2 TIL GNR. 225 BNR. 10
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4812/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:B24
Saksnr:   15/1017-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    HENVISNING TIL LOGOPED
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4820/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:033
Saksnr:   15/775-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/MEH                      Journalenhet:
              Navn:           iflg liste
              Dok.beskr:    VALG AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2015 - 2019
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4821/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:B24
Saksnr:   15/1017-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VEDTAK ETTER SØKNAD OM LOGOPEDBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4822/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:233 A10
Saksnr:   13/862-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Utdanningsforbundet i Krødsherad
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGTE ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4823/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:233 A20
Saksnr:   13/863-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Utdanningsforbundet
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGT ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4824/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/983-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           DNB Eiendom AS
              Dok.beskr:    VERDIVURDERING - OLE RAAEN GNR.189/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4828/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:FNR 28021494285
Saksnr:   14/836-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGESØKNAD 2016/17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4829/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:
Saksnr:   15/208-5                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    VS: BARNEHAGEPLASS BRAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4830/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:
Saksnr:   15/208-6                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - VS: BARNEHAGEPLASS BRAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4849/15                    Regdato:03.12.2015     Arkivkode:Q10 &86
Saksnr:   15/1014-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Classic Events B.V
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BENYTTE KOMMUNALE VEGER I VETERANBILLØP
--------------------------------------------------------------------------