Postliste 02.12.2015

 
Lnr:        4787/15                    Regdato:02.12.2015     Arkivkode:Q10 &86
Saksnr:   15/1014-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Classic Events B.V
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BENYTTE KOMMUNALE VEGER I VETERANBILLØP
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4788/15                    Regdato:02.12.2015     Arkivkode:GNR 209/63
Saksnr:   09/337-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    RETUR AV TINGLYST DOKUMENT GNR.209/63
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4789/15                    Regdato:02.12.2015     Arkivkode:GNR gnr.178,bnr.22
Saksnr:   15/709-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Øst-Riv AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.178, BNR.22
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4790/15                    Regdato:02.12.2015     Arkivkode:M20 &42
Saksnr:   15/605-26                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Asplan Viak AS
              Dok.beskr:    NABOVARSEL ØVRE RUUD BOLIGFELT GNR.188/160
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4792/15                    Regdato:02.12.2015     Arkivkode:026
Saksnr:   15/897-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Vestiken 110 IKS
              Dok.beskr:    INNBETALING AV EIERTILSKUDD FOR VESTVIKEN 110 IKS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4795/15                    Regdato:02.12.2015     Arkivkode:223
Saksnr:   15/1016-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Stiftelsen Villa Fridheim
              Dok.beskr:    SØKNAD OM BIDRAG - VILLA FRIDHEIM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4799/15                    Regdato:02.12.2015     Arkivkode:M12 ***
Saksnr:   15/1013-1                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Frode Larsen
              Dok.beskr:    SLETTMOEN VANNVERK - SIKRINGSSONER
--------------------------------------------------------------------------