Postliste 02.01.2015

 
Lnr:        2/15                          Regdato:02.01.2015     Arkivkode:GNR 178/2
Saksnr:   14/1087-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Anders Fagerli Larsen
              Dok.beskr:    SVAR - MELDING OM TILTAK FOR GJENOPPDYRKING AV JORDAREAL GNR 178 BNR 2
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3/15                          Regdato:02.01.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1089-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON-ERIK NICOLAI HEIDENREICH, ADELE HEIDENREICH, ERIK LEANDER HEIDENREICH OG EVA DAHL HEIDENRE GNR 209 BNR 3 FNR 12 SNR 5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4/15                          Regdato:02.01.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1085-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Linda Therese Falkenhaug
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- LINDA THERESE FALKENHAUG GNR 178 BNR 25/291
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        5/15                          Regdato:02.01.2015     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   15/2-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    KONSESJON - ALEXANDER JØNVÅG GNR.209/3 FNR.12 SNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        9/15                          Regdato:02.01.2015     Arkivkode:GNR 209/3/3
Saksnr:   15/3-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Otto Victor Tschudi
              Dok.beskr:    REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR.209 BNR.3 SNR.3
--------------------------------------------------------------------------