Postliste 01.12.2015

 
Lnr:        4748/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:GNR 209/113
Saksnr:   12/685-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Elisabeth Borgen
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR 209 BNR 113 SNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4765/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:A10
Saksnr:   12/86-5                     Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM REFUSJON AV BARNEHAGEBETALING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4766/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:411
Saksnr:   15/974-14                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/AMA                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FORELØPIG SVAR - STILLING SOM FAGANSVARLIG JORDBRUK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4767/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:GNR 184/1
Saksnr:   15/554-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           DBC AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ENDRING AV TIDLIGERE LØYVE OG IG FOR SPRENGSTOFFLAGER,HAMREMOEN. NÆRINGSOMRÅDE GNR.184/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4768/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:GNR 186/18
Saksnr:   15/201-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/HIR                       Journalenhet:
              Navn:           Goodtech Environment AS
              Dok.beskr:    MONTERT BIOVAC MINIRENSEANLEGG - BOLIG GNR.186 BNR.18
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4770/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:GNR 209/63
Saksnr:   09/337-8                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Kartverket Tinglysing
              Dok.beskr:    INKURIE - VEDR. HJEMMELSHAVER GNR. 209 BNR. 106
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4771/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:F00
Saksnr:   15/570-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    4. TERMINUTBETALING AV INTREGREINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4774/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:A10
Saksnr:   13/100-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE- REDUKSJON AV PLASS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4775/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:GNR 209/118
Saksnr:   12/689-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Inga Celina K. og Lars K. Klemmetsby
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 209 BNR. 118 SNR. 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4776/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:GNR 209/118
Saksnr:   12/689-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/AGH                      Journalenhet:
              Navn:           Kristin Fretheim og Hallvard Thonstad
              Dok.beskr:    MATRIKKELBREV GNR. 209 BNR. 118 SNR. 2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4777/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:
Saksnr:   14/191-7                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE - REDUKSJON AV PLASS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4778/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:
Saksnr:   14/191-8                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGE - REDUKSJON AV PLASS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4779/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   13/905-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR UNDERVISNING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4780/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:A10
Saksnr:   13/100-4                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGE- REDUKSJON AV PLASS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4781/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   13/904-6                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR UNDERVISNING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4782/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   13/924-6                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4783/15                    Regdato:01.12.2015     Arkivkode:233
Saksnr:   13/907-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR UNDERVISNING I KRØDSHERAD KOMMUNE - ANDRE HALVÅR 2015
--------------------------------------------------------------------------