Postliste 30.10.2014

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
Lnr:        3648/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/894-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - STEINAR ODE SKILBREID GNR.209 BNR.59, FNR.4 ANDEL NR.2
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3651/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/895-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    KONSESJON - LARS HENNING OLSEN GNR.219 BNR.15, 28 OG 29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3652/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/895-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LARS HENNING OLSEN GNR.219 BNR.15, 28 OG 29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3653/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 210/36
Saksnr:   14/896-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Wenche Ertzeid
              Dok.beskr:    REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR.210 BNR.36
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3654/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 180/20
Saksnr:   13/704-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Nedre Buskerud Jordskifterett
              Dok.beskr:    KRAV OM MATRIKKELFØRING AV NY MATRIKKELENHET GNR 180 BNR 20
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3655/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 199/8
Saksnr:   14/897-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Mureservice Ans
              Dok.beskr:    REHABILITERING AV PIPE GNR.199 BNR.8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3657/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:L10
Saksnr:   14/899-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    GAMLESETRA VED SANDUMSETER-VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN OG UTBYGGINGSAVTALE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3658/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 209/59
Saksnr:   14/900-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Norefjell Fritidsbygg AS
              Dok.beskr:    ANMODNING OM UTVIDELSE AV RAMMESØKNAD GNR.209/59
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3660/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 208/246
Saksnr:   14/345-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Sigvardsen Design AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.208 BNR.246
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3661/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:252
Saksnr:   14/523-8                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ AVSLÅTT STARTLÅN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3662/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 177/6
Saksnr:   14/901-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           B & T Rørservice AS
              Dok.beskr:    MONTERINGS AV VANNMÅLER GNR.177 BNR.6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3663/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 208/246
Saksnr:   14/345-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Sigvardsen Design AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.208 BNR.246
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3664/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:GNR 201/1
Saksnr:   14/902-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Anne Mari Flatin
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEGBYGGING GNR.201/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3666/14                    Regdato:30.10.2014     Arkivkode:D37
Saksnr:   14/437-9                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           'tsu@ovf.no'
              Dok.beskr:    LYSSETTING AV DEN FREDEDE EIKA "GAMLE MESTER" I KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------