Postliste 28.11.2014

 
Lnr:        4024/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/980-2                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:              xxx
              Dok.beskr:    TILBUD PÅ STILLING
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4124/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:033
Saksnr:   14/965-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Torgeir Solstad
              Dok.beskr:    SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4126/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:G00
Saksnr:   14/946-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/MJA                      Journalenhet:
              Navn:           Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjeneste
              Dok.beskr:    KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SPESIALHELSETJENESTEN - ÅRSAVREGNING 2013
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4127/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:U63
Saksnr:   14/967-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Johan Persson
              Dok.beskr:    SKJENKELØYVESKIFTE HEISHUS/LAVVO/ALPINSTUA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4130/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:M70
Saksnr:   14/1006-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dsb
              Dok.beskr:    HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM BRANNFORBYGGING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4131/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:B41
Saksnr:   13/38-19                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Medlemmer og varamedlemmer av Ungdomsrådet i Krødsherad
              Dok.beskr:    INNKALLING TIL MØTE I KRØDSHERAD UNGDOMSRÅD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4132/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1007-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    KONSESJON- EGIL REIULF SVENDSEN GNR 209 BNR 59 FNR 3,4,5. ANDEL NR 23
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4133/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:A24
Saksnr:   13/852-8                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP- tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    OVERGANGSMØTE TIL U-TRINNET
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4134/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1007-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- EGIL REIULF SVENDSEN GNR 209 BNR 59 FNR 3,4,5. ANDEL NR 23
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4135/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:611 &55
Saksnr:   06/640-69                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Gunn & Per Erik Snippen
              Dok.beskr:    OVERSENDING AV MATRIKKELBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4136/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1008-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler1
              Dok.beskr:    KONSESJON - GUNHILD OG KRISTOFFER HORN GNR.209/28/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4137/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:611
Saksnr:   07/752-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Berit E. Utgårdsløkken
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4138/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1008-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler1
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - GUNHILD OG KRISTOFFER HORN GNR.209/28/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4139/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1009-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Advokatfirmaet Legalis AS
              Dok.beskr:    KONSESJON - KRISTIAN OG JORUNN WIBORG GNR.209 BNR.1, FNR.70 SNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4140/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:611
Saksnr:   11/542-12                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Jeanette Engen & Anan Jongjay
              Dok.beskr:    AD. SKJØTE PÅ TILLEGGSAREAL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4141/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1009-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Advokatfirmaet Legalis AS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KRISTIAN OG JORUNN WIBORG GNR.209 BNR.1, FNR.70 SNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4142/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1010-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1
              Dok.beskr:    KONSESJON - CHRISTIAN HELLAND GNR.209/1 FNR.64 SNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4143/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1010-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - CHRISTIAN HELLAND GNR.209/1 FNR.64 SNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4144/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:K43
Saksnr:   14/1011-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Rovviltnemnda i region 2 Sekretariatet v/Fylkesmannen i Busk
              Dok.beskr:    VEDR.KVOTEJAKT PÅ GAUPE I ROVVILTREGION 2 I 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4146/14                    Regdato:28.11.2014     Arkivkode:GNR 197/13
Saksnr:   14/898-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Mureservice Ans
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.197 BNR.13
--------------------------------------------------------------------------