Postliste 28.10.2014

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
 
Lnr:        2727/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:X03
Saksnr:   14/375-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Kommunekomiteen for TV-aksjonen 2014
              Dok.beskr:    TV-AKSJONEN 2014 "VANN FORANDRER ALT"
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3625/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.186.bnr.2
Saksnr:   14/888-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Ole Gunnar Skinnes
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD BRUKSENDRING FRA STABBUR TIL BOLIG - GNR.186, BNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3627/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:223
Saksnr:   14/182-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Villa Fridheim
              Dok.beskr:    DRIFTSTILSKUDD 2014 VILLA FRIDHEIM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3628/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:223
Saksnr:   14/182-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Krøderbanen
              Dok.beskr:    DRIFTSTILSKUDD 2014 KRØDERBANEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3631/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/687-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Marius Kahrs
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- MARIUS KAHRS GNR 176 BNR 2 FNR 12
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3632/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.182,bnr.5
Saksnr:   14/881-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Murerservice Ans
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING SKORSTEIN - GNR. 182,BNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3633/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.182,bnr.17
Saksnr:   14/882-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Murerservice Ans
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN -GNR. 182, BNR.17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3634/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr. 178,bnr.174
Saksnr:   14/883-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN - GNR. 178, BNR. 174
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3635/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.222, bnr.3
Saksnr:   14/887-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN - GNR. 222, BNR.3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3636/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.220, bnr.8
Saksnr:   14/886-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN - GNR.220,BNR.8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3637/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.201,bnr.5
Saksnr:   14/884-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN - GNR.210,BNR.5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3638/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.207,bnr.144
Saksnr:   14/885-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN - GNR. 208,BNR.144
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3639/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR 178/219
Saksnr:   14/890-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    TILSYNSRAPPORT 2014 - KRØDEREN BARNEHAGE GNR.178/219
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3640/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR 178/39
Saksnr:   14/891-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    TILSYNSRAPPORT 2014 - KRØDEREN SAMFUNNSHUS GNR.178/39
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3641/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR 178/39
Saksnr:   14/892-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Schneider Electric
              Dok.beskr:    SIKKERHETSRAPPORT ÅRLIG KONTROLL BRANNALARMANLEGG - KRØDEREN SAMFUNNSHUS 178/39
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3642/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR 188/48
Saksnr:   14/893-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Schneider Electric
              Dok.beskr:    SIKKERHETSRAPPORT ÅRLIG KONTROLL BRANNALARMANLEGG - NORESUND BARNEGAGE 188/48
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3643/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/894-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    KONSESJON - STEINAR ODE SKILBRED OG CAMILLA SKILBRED GNR.209 BNR.59, FNR.4 ANDEL NR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3644/14                    Regdato:28.10.2014     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-24                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING - ANMODNING OM OMGJØRING-KLAGE GNR.187/56
--------------------------------------------------------------------------