Postliste 27.11.2014

 
Lnr:        4061/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/992-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - TROND OG HILDE S.SKOGLUND GNR.209/122 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4062/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/993-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - MARIANNE OG HELLEN EK GNR,209/126 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4063/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/994-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - SYLVIA KATHRINE EVERS GNR.209/126 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4064/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/995-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - THOR EINAR OG KARIANNE H. STRAND GNR.209/125 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4065/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/996-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - KATHRINE OG PETER LØVAAS GNR.209/124 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4066/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/997-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - TOREVABORG OG KARIN BRUUN GNR.209/124 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4069/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/998-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - ØYSTEIN VON KROGH OG GINA BAANRUUD VON KROGH GNR.209/123 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4070/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/999-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - ELLEN VRÅLSTAD, VEGAR BØTHUN OG CHRISTIAN OPSAHL BREIVIK GNR.209/122 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4071/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1000-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - UNA SKRAM OG AXEL JAQUES RÆDER HOLMEN GNR.209/125 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4074/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/985-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HANS OG TONE ØYAN SKOG GNR.209/128 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4075/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/986-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - CHRISTER SEBØ GNR.209/128 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4076/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/987-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LARS MORTEN ANDERSEN GNR.209/127 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4077/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/988-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HAAKON SHETELIG GNR.209/127 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4078/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/988-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HAAKON SHETELIG GNR.209/127 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4079/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/990-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - SOLVEIG FOSSUM BRYHN/ODD RAGNAR BRYHN M.FL GNR.209/123 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4080/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/992-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TROND OG HILDE S. SKOGLUND GNR.209/122 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4083/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/993-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - MARIANNE OG HELLEN EK GNR,209/126 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4084/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/994-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - SYLVIA KATHRINE EVERS GNR.209/126 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4085/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:M41
Saksnr:   14/1001-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           NVA Norefjell Vann og avløpsselskap AS
              Dok.beskr:    UTTALELSE OM FRAMTIDIG RENSELØSING I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4086/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/995-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - THOR EINAR OG KARIANNE H. STRAND GNR.209/125 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4087/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/996-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KATHRINE OG PETER LØVAAS GNR.209/124 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4088/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/997-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TOREVABORG OG KARIN BRUUN GNR.209/124 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4090/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/998-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ØYSTEIN VON KROGH OG GINA BAANRUUD VON KROGH GNR.209/123 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4091/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/999-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ELLEN VRÅLSTAD, VEGAR BØTHUN OG CHRISTIAN OPSAHL BREIVIK GNR.209/122 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4093/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1000-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - UNA SKRAM OG AXEL JAQUES RÆDER HOLMEN GNR.209/125 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4094/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:U63
Saksnr:   14/967-5                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Lensmannen i Krødsherad
              Dok.beskr:    LENSMANNSUTTALELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4095/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1002-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    KONSESJON - HARALD OG KARI ELISABETH HAUKELAND GNR,213 BNR.55
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4096/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1002-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HARALD OG KARI ELISABETH HAUKELAND GNR,213 BNR.55
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4097/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:GNR 206/63
Saksnr:   13/889-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           MWC AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 206, BNR. 63
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4099/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:L12 &18
Saksnr:   14/39-19                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Simonsen Vogt Wiig
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4100/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:Q20
Saksnr:   14/1003-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Statens Vegvesen Vegdirektoratet
              Dok.beskr:    TILSKUDD TIL TILTAK FOR ØKT SYKKELBRUK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4108/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:M20
Saksnr:   14/596-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           'urc@cowi.no'
              Dok.beskr:    OM KLAGESAK - NVA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4109/14                    Regdato:27.11.2014     Arkivkode:M20
Saksnr:   14/596-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           urc@cowi.no
              Dok.beskr:    VS: OM KLAGESAK - NVA
--------------------------------------------------------------------------