Postliste 26.11.2014

 
Lnr:        4030/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:M10
Saksnr:   14/723-43                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           ØPD Subsea AS
              Dok.beskr:    BANKGARANTI FOR SJØLEDNINGS PROSJEKT
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4031/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/982-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SØKNAD VEG GNR.209/1 OG 207/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4032/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/982-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SØKNAD VEG GNR.209/1 OG 207/1 - MANGLER VED SØKNADEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4033/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/288-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST, UNNTATT SEKSJON:D1, D2, F2 OG G1 GNR 209 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4035/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/984-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SØKNAD VEG PARKERINGSPLASS GNR.209/1, 209/64, 209/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4036/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/984-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SØKNAD VEG PARKERINGSPLASS - MANGLER VED SØKNADEN GNR.209/1, 209/64, 209/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4037/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:U63
Saksnr:   14/967-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Johan Persson
              Dok.beskr:    KUNNSKAPSBEVIS JOHAN PERSSON
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4038/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:U63
Saksnr:   14/967-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Jarle Nordby
              Dok.beskr:    BEKREFTELSE FRA ALPINGRUPPA PÅ OUTSOURCING AV DRIFT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4040/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:064
Saksnr:   14/717-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Statsarkivet i Kongsberg
              Dok.beskr:    FORELØPIG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM MULIGE PÅLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4043/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:GNR 210/25
Saksnr:   13/332-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Arild Kjexrud
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 210 BNR 25
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4044/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/288-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST, UNNTATT SEKSJON:D1, D2, F2 OG G1 GNR 209 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4045/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   14/814-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Statens Vegvesen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4047/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:M10
Saksnr:   14/723-44                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Marianne Skjetne Bøe
              Dok.beskr:    AVTALE OM ANLEGG,DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VANNLEDNINGER GNR.206 BNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4048/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/985-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler1 Oslo Avd.Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - HANS OG TONE ØYAN SKOG GNR.209/128 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4053/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/986-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Eiendomsmegler1 Oslo AS avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - CHRISTER SEBØ GNR.209/128 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4054/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/987-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - LARS MORTEN ANDERSEN GNR.209/127 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4055/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/988-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - HAAKON SHETELIG GNR.209/127 SNR.2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4057/14                    Regdato:26.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/990-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    KONSESJON - SOLVEIG FOSSUM BRYH/ODD RAGNAR BRYHN M.FLERE GNR.209/123 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------