Postliste 25.11.2014

 
Lnr:        4016/14                    Regdato:25.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/975-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- TINE RESSET OG KNUT SOLBERG GNR 209 BNR 59 FNR 7 SNR 4
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4017/14                    Regdato:25.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/976-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- KNUT JAKSLAND GNR 209 BNR 59 FNR 7 SNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4018/14                    Regdato:25.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/940-5                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG OPPMÅLING/MATRIKKEL/KARTDATABASER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4019/14                    Regdato:25.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/974-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler1
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- MERETE OG JOHN EINAR FALCK GNR 223 BNR 50
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4020/14                    Regdato:25.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/948-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Joar Vellene og Monica Evy Maria Grundstrøm
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - JOAR VELLENE OG MONICA EVY MARIA GRUNDSTRØM GNR.209/1 SNR.8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4022/14                    Regdato:25.11.2014     Arkivkode:GNR 210/25
Saksnr:   13/332-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Arild Kjexrud
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 210 BNR 25
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4023/14                    Regdato:25.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/980-1                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD PÅ KONTORLEDER STILLING
--------------------------------------------------------------------------