Postliste 24.11.2014

 
Lnr:        4002/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:GNR 176/170
Saksnr:   14/971-1                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Øystein Thorvaldsen
              Dok.beskr:    AVLØP - GLESNEMOEN - OFFENTLIG NETT GNR.176/170
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4003/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:233 A10
Saksnr:   13/862-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Utdanningsforbundet i Krødsherad
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGTE ANDRE HALVÅR 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4004/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:233 A20
Saksnr:   13/863-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Utdanningsforbundet
              Dok.beskr:    REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGT HØST 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4007/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/974-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler1
              Dok.beskr:    KONSESJON- MERETE OG JOHN EINAR FALCK GNR 223 BNR 50
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4008/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/975-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    KONSESJON- TINE RESSET OG KNUT SOLBERG GNR 209 BNR 59 FNR 7 SNR 4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4009/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/976-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    KONSEJON- KNUT JAKSLAND GNR 209 BNR 59 FNR 7 SNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4010/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:B30
Saksnr:   14/977-1                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           Nedre Eiker Kommune
              Dok.beskr:    ANMODNING OM OPPLYSNINGER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4012/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:A10 &00
Saksnr:   12/161-9                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Samarbeidsutvalgene for kommunale barnehager
              Dok.beskr:    ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4013/14                    Regdato:24.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.219,bnr.1
Saksnr:   14/978-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Veikåker Gårdsdrift v/ Hanne Veikåker
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
--------------------------------------------------------------------------