Postliste 23.12.2014

 
Lnr:        4497/14                    Regdato:23.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-12                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4500/14                    Regdato:23.12.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1085-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Linda Falkenhaug
              Dok.beskr:    KONSESJON- LINDA THERESE FALKENHAUG GNR 178 BNR 25/291
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4501/14                    Regdato:23.12.2014     Arkivkode:252
Saksnr:   14/1086-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    STARTLÅN OG TILSKUDD SØKNADS- OG RAPPORTERINGSFRISTER 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4502/14                    Regdato:23.12.2014     Arkivkode:GNR 206/61
Saksnr:   13/558-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           MWC AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 206 BNR 61
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4503/14                    Regdato:23.12.2014     Arkivkode:GNR 178/2
Saksnr:   14/1087-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Anders Fagerli Larsen
              Dok.beskr:    MELDING OM TILTAK FOR GJENOPPDYRKING AV JORDAREAL GNR 178 BNR 2
--------------------------------------------------------------------------