Postliste 22.12.2014

 
Lnr:        4481/14                    Regdato:22.12.2014     Arkivkode:A10
Saksnr:   13/233-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE - ENDRING
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4482/14                    Regdato:22.12.2014     Arkivkode:FNR 09031490240
Saksnr:   14/1082-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4484/14                    Regdato:22.12.2014     Arkivkode:150
Saksnr:   14/989-15                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Lisbet Kari Wølner
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV BUDSJETT 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4487/14                    Regdato:22.12.2014     Arkivkode:FNR 10080393852
Saksnr:   14/1083-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           NAV
              Dok.beskr:    STØNAD OM HJELPEMIDDEL I DAGLIGLIVET - MELDING OM AVSLAG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4491/14                    Regdato:22.12.2014     Arkivkode:V04 &16
Saksnr:   14/227-9                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Caroline Lehmann
              Dok.beskr:    SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4492/14                    Regdato:22.12.2014     Arkivkode:V04 &16
Saksnr:   14/227-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           caroline@lehmann.no
              Dok.beskr:    SVAR PÅ SØKNAD OM FRITAK FOR BOPLIKT - SØKNAD OM BRUKSENDRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4496/14                    Regdato:22.12.2014     Arkivkode:FNR 111151
Saksnr:   14/1084-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Sunnaas Sykehus HF
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK OPPLÆRING
--------------------------------------------------------------------------