Postliste 21.11.2014

 
Lnr:        3998/14                    Regdato:21.11.2014     Arkivkode:M80
Saksnr:   14/972-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    GEBYR FOR FYRVERKERI OG FEIERTJENESTER 2015
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4000/14                    Regdato:21.11.2014     Arkivkode:D37
Saksnr:   14/437-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Sørensen, Kitty Moss
              Dok.beskr:    AVKLARING MED OVF OM LYSSETTING AV "GAMLE MESTER"
--------------------------------------------------------------------------