Postliste 20.11.2014

 
 
Lnr:        3970/14                    Regdato:20.11.2014     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-32                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    SVAR - KLAGE PÅ DIV.FORHOLD VEDR. OPPFØRING FRITIDSBOLIG GNR 211 BNR 19
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3981/14                    Regdato:20.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.210 bnr. 59
Saksnr:   14/558-11                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pål Kvam
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ MANGLENDE NABOVARSEL I FBM OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 210 BNR. 59 OVERSENDELSE AV SAMLET SAKSFRAMSTILLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3982/14                    Regdato:20.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-31                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    KOMMENTAR TIL BEHANDLING AV KLAGESAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3988/14                    Regdato:20.11.2014     Arkivkode:U63
Saksnr:   14/967-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Johan Gøran Persson
              Dok.beskr:    SØKNAD OM SKJENKELØYVESKIFTE HEISHUS/LAVVO/ALPINSTUA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3989/14                    Regdato:20.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.210 bnr. 59
Saksnr:   14/558-12                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    VEDR. KLAGE PÅ MANGLENDE NABOVARSEL I FBM OPPFØRING HYTTE PÅ GNR. 210, BNR. 59 GNR. 210 BNR. 59 OVERSENDELSE AV KLAGESAKEN TIL FYLKESMANNEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3996/14                    Regdato:20.11.2014     Arkivkode:010
Saksnr:   14/970-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/KOM/AKJ                      Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartement
              Dok.beskr:    KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGVALGET 2015- REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3997/14                    Regdato:20.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-33                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV BYGGETILLATELSE BOLIG PÅ GNR. 187/56 OVERSENDELSE AV KLAGEN TIL FYLKESMANNEN I BUSKERUD
--------------------------------------------------------------------------