Postliste 19.12.2014

 
Lnr:        4441/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:150
Saksnr:   14/989-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           SU Noresund skole
              Dok.beskr:    UTTALELSE FRA SU NORESUND SKOLE
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4442/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-9                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4443/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-10                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4445/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:A24
Saksnr:   13/852-9                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Drammen kommune V/ Senter for oppvekst
              Dok.beskr:    REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4446/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:A24
Saksnr:   13/772-11                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Eidsberg kommune
              Dok.beskr:    SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVENS § 5.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4447/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR 203/3&9
Saksnr:   07/342-55                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Architects AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4448/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR 203/3&9
Saksnr:   07/342-56                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Architects AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DRIFTSTILLATELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4449/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR 188/20
Saksnr:   14/1078-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    REPARASJON AV BYGNINGSTEKNISK INSTALLASJON GNR.188/20
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4450/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR 221/14
Saksnr:   14/1079-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    REPARASJON AV BYGNINGSTEKNISK INSTALLASJON GNR.221/14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4451/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:Q00
Saksnr:   14/815-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Statens vegvesen Region Sør
              Dok.beskr:    VEDR. SIGDALSRALLY 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4452/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:L10
Saksnr:   14/1080-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV PLANER TIL OFF.ETTERSYN - ØNSKE OM DIGITALE VEDLEGG FOR ARKIVERING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4453/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:F40
Saksnr:   14/1081-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    DRØFTINGSMØTE OM MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE 16.12.14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4454/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/984-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Jon Bjørn Skaseth
              Dok.beskr:    ERKLÆRING GNR.209/1, 209/64, 209/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4455/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 203 bnr. 3
Saksnr:   14/621-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Egil Berge AS
              Dok.beskr:    KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT GNR. 203 BNR. 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4457/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-11                 Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4458/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR 211/5
Saksnr:   14/188-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Byggmester Anderes J. Olsen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 211 BNR 5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4459/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:GNR 176/   tomt 8
Saksnr:   14/160-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Byggmester Anders J. Olsen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 176/        TOMT NR 8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4460/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   14/254-16                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    TOMTEDELINGSPLAN DELFELT M - REGULOERINGSPLAN H2
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4462/14                    Regdato:19.12.2014     Arkivkode:233
Saksnr:   13/122-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Eli Lundquist
              Dok.beskr:    SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER SMÅKOMMUNEPROGRAMMET 2014
--------------------------------------------------------------------------