Postliste 19.11.2014

 
 
Lnr:        3951/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:610
Saksnr:   14/336-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad kommune v/Vidar Paulsen
              Dok.beskr:    KOMMUNENS ANLEGG PÅFØRT SKADER IFORBINDELSE MED OPPSTART AV GRUNNARB.
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3952/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-10                 Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3953/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:610
Saksnr:   14/336-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad kommune v/Inger Merete Bjerkerud
              Dok.beskr:    TOMANNSBOLIGER BJERTNES
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3954/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-3                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3955/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/940-4                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - FAGANSVARLIG OPPMÅLING/MATRIKKEL/KARTDATABASER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3956/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:014
Saksnr:   14/957-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/KOM/AKJ                      Journalenhet:
              Navn:           Det kongelige kommunal-og moderniseringsdepartement
              Dok.beskr:    VALG 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3957/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/959-1                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STILLING - PEDAGOGISK LEDER I NORESUND BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3960/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/959-2                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STILLING - PEDAGOGISK LEDER I NORESUND BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3961/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/959-3                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STILLING - PEDAGOGISK LEDER I NORESUND BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3963/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:C22
Saksnr:   14/961-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune Utviklingsavdelingen
              Dok.beskr:    FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 . TILSKUDD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3964/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   11/459-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Statens Vegvesen
              Dok.beskr:    RV7 SOKNA - ØRGENVIKA SLUTTRAPPORT VANNMILJØ
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3966/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:Q10
Saksnr:   14/963-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Kent Harald Bråthen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM BRUK AV FIREHJULSTREKK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3969/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:J72
Saksnr:   14/555-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    PURRING PÅ KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNALE KLIMA-OG ENERGIPLANER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3971/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:640 &01
Saksnr:   14/964-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           Live Skinnes
              Dok.beskr:    AVTALE - FOTO LIVE SKINNES
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3973/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:252
Saksnr:   14/523-12                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STARTLÅN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3974/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:V04 &16
Saksnr:   14/227-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TRR                       Journalenhet:
              Navn:           'caroline@lehmann.no'
              Dok.beskr:    KOPI AV FORELØPIG SVAR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3976/14                    Regdato:19.11.2014     Arkivkode:L10
Saksnr:   14/899-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Statens Vegvesen
              Dok.beskr:    DETALJREGULERINGSPLAN - GAMLESETRA VED SANDUMSETER - OPPSTART
--------------------------------------------------------------------------