Postliste 18.12.2014

 
Lnr:        4424/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:A16
Saksnr:   14/1077-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING- SPESIALPEDAGOGISK HJELP
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4425/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:A16
Saksnr:   14/1077-2                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    MELDING OM ENKELTVEDTAK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4426/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-8                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4429/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:A24
Saksnr:   13/772-9                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Interkommunal PP- tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad
              Dok.beskr:    SAKKYNDIG VURDERING VEDR RETT TIL SPESIALUNDERVISNING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4430/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   12/642-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Jernbaneverket
              Dok.beskr:    IKKE MOTTATT VARSEL OM OPPSTART
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4431/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:064
Saksnr:   14/717-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           Statsarkivet i Kongsberg
              Dok.beskr:    ENDELIG TILSYNSRAPPORT OG PÅLEGG OM UTBEDRINGER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4432/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:060
Saksnr:   14/908-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           BKR v/Gjermund Røren
              Dok.beskr:    AGENDA OPPSTARTMØTE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4433/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:060
Saksnr:   14/908-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           BKR v/Gjermund Røren
              Dok.beskr:    REFERAT OPPSTARTMØTE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4434/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:060
Saksnr:   14/908-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           BKR v/Gjermund Røren
              Dok.beskr:    AVTALE OM NYTT MØTE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4438/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:A24
Saksnr:   13/772-10                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Roger Sommernes
              Dok.beskr:    VS: REF. ANSVARSGRUPPEMØTE 081214
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4440/14                    Regdato:18.12.2014     Arkivkode:150
Saksnr:   14/989-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Fagforbundet v/ Anni Hagen
              Dok.beskr:    UTTALELSE FRA FAGFORBUNDET
--------------------------------------------------------------------------