Postliste 18.11.2014

 
 
Lnr:        3919/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:GNR 221/1
Saksnr:   14/949-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa varme- og pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - REP. AB BYGNINGSTEKNISK INSTALLASJON GNR.221/1
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3920/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:GNR gnr..199, bnr.1
Saksnr:   14/951-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Mureservice ANS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN - GNR. 199,BNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3921/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.184, bnr.1
Saksnr:   14/921-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Rambøll
              Dok.beskr:    SVAR - KOMPLETT SØKNAD - MIDLERTIDIG SPRENGSTOFFLAGER HAMREMOEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3922/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-1                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3923/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-2                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3925/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/940-2                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG OPPMÅLING/MATRIKKEL/KARTDATABASER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3926/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/940-3                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG OPPMÅLING/MATRIKKEL/KARTDATABASER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3927/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-1                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3928/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-2                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3929/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-3                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3930/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-4                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3931/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-5                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3932/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-6                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3934/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-7                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3935/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-8                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3936/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-9                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3937/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:GNR gnr. 187, bnr. 48
Saksnr:   14/607-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Byggmester Anders J. Olsen
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING GNR. 187 BNR.48
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3946/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:106
Saksnr:   14/425-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Letnes, Guro Austvik (NO - Drammen)
              Dok.beskr:    RE: KLAGE LIGNING NOREFJELL VANN OG AVLØPSSELSKAP AS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3947/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:106
Saksnr:   14/425-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Letnes, Guro Austvik (NO - Drammen)
              Dok.beskr:    OPPDRAGSBEKREFTELSE - NVAS KLAGE PÅ SKATTEPLIKT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3948/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:M10
Saksnr:   14/723-40                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Vannverk
              Dok.beskr:    SV: TILBUDSFORESPØRSEL - OMBYGGING VL SUNNELYKKJA I KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3949/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:M10
Saksnr:   14/723-41                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Enwa PMI
              Dok.beskr:    TILBUDSAKSEPT FRA KK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3950/14                    Regdato:18.11.2014     Arkivkode:M10
Saksnr:   14/723-42                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           fred.ivar.klaastad@enwa.com
              Dok.beskr:    TILBUDSAKSEPT - OMBYGGING SUNNELYKKJA VANNVERK
--------------------------------------------------------------------------