Postliste 16.12.2014

 
Lnr:        4318/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:150
Saksnr:   14/989-7                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    SVAR - BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4395/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:GNR 191/15+31
Saksnr:   11/628-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Bygn.ing. Trond I.Wang
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING GNR.191 BNR.15 + 31
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4396/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:GNR 191/15+31
Saksnr:   11/628-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Bygn.ing. Trond I.Wang
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.191 BNR.15+31
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4397/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:L12 &18
Saksnr:   14/39-20                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Advokatfirma Ræder DA
              Dok.beskr:    MERKNADER TIL INNGITT KLAGE OVER RAMMETILLATELSE GNR.211/35
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4398/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:GNR 223/1
Saksnr:   14/1075-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Leif Bjarne Rishovd
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET GNR.223/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4400/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:GNR 208/29
Saksnr:   14/819-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Tommy Marløv
              Dok.beskr:    TEGNINGER GNR.208 BNR.29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4401/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:GNR 208/29
Saksnr:   14/819-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Tommy Marløv
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TILBYGG TERASSE PG ANEKS - HYTTE GNR.208 BNR.29
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4402/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:A10 &00
Saksnr:   12/161-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Krøderen barnehage
              Dok.beskr:    VEDLEGG - HØRINGSUTTALELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4403/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:GNR 191/15+31
Saksnr:   11/628-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Bygn.ing. Trond I.Wang
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.191 BNR.15+31
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4405/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:150
Saksnr:   14/989-8                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           SU Krøderen skole
              Dok.beskr:    BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4407/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 196,bnr.11
Saksnr:   14/916-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Blink Hytta Sigdal AS
              Dok.beskr:    ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING - FRITIDSBOLIG GNR. 196,BNR.11
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4408/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   14/716-7                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad Everk
              Dok.beskr:    SALG AV DEL AV EVERKSTOMT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4409/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   12/642-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Hallingdal Renovasjon
              Dok.beskr:    SVAR - OMRÅDEREGULERING SLETTEMOEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4411/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:M41
Saksnr:   14/937-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Sigdal kommune
              Dok.beskr:    UTTALELSE RENSESAKEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4414/14                    Regdato:16.12.2014     Arkivkode:150
Saksnr:   14/989-9                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Rådet for eldre og funksjonshemmede
              Dok.beskr:    UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
--------------------------------------------------------------------------