Postliste 15.12.2014

 
Lnr:        4369/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:GNR 219/1
Saksnr:   14/1067-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Hanne Veikåker
              Dok.beskr:    DRIFTSBYGGNING I LANDBRUKET MED SAMLET BRUKSAREAL GNR 219 BNR 1
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4370/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:N02 &62
Saksnr:   14/1068-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Brakar
              Dok.beskr:    JUSTERING AV SNITT PRIS PER ELEV FRA 010115
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4371/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:216
Saksnr:   14/1069-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           BKR- Buskerud Kommunesrevisjon IKS
              Dok.beskr:    REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOPENSASJONSOPPGAVE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4372/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   12/642-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    OMRÅDEREGULERING SLETTEMOEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4374/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:GNR 208/217
Saksnr:   14/236-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           TindeBygg AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 208 BNR 217- TOMT 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4375/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:060 &00
Saksnr:   14/1070-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
              Dok.beskr:    INFORMASJON OM ENDRINGER I REGELVERKET OM OFFENTLIG STØTTE OG GJENNOMFØRING AV TILTAK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4377/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:GNR 208/217
Saksnr:   14/236-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           TindeBygg AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR 208 BNR 217- TOMT 33
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4378/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:M50 &17
Saksnr:   14/1071-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Hallingdal Renovasjon
              Dok.beskr:    PROTOKOLL REPRESENTANTSKAP HALLINGDAL RENOVASJON
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4379/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:GNR 210/63
Saksnr:   14/1072-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Anne- Line Jorsett Docali
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILKNYTNING TIL NVA'S HOVEDLEDNINGSSYSTEM
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4380/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:GNR 208/243
Saksnr:   14/1066-2                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Bjørnar Tovsrud
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ANSVARSRETT GNR.208/243
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4382/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:M05 &14
Saksnr:   14/1073-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Rambøll
              Dok.beskr:    RAPORTERING AV REPIENTOVERVÅKING 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4383/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-6                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4386/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:200
Saksnr:   14/1074-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           KS- Kommunesektorens organisasjon
              Dok.beskr:    TILSAGN OM TILSKUDD TIL LÆREPLASSER- IKT LÆRLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4388/14                    Regdato:15.12.2014     Arkivkode:GNR gnr.208,bnr.243
Saksnr:   14/947-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           'camilla.keles@dnb.no'
              Dok.beskr:    OM TILKOBLING TIL NVAS HOVEDLEDNINGSNETT FOR VANN OG AVLØP FRA GNR 208 BNR 243 PÅ NOREHAMMEREN
--------------------------------------------------------------------------