Postliste 14.11.2014

 
Lnr:        3856/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-19                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad kommune
              Dok.beskr:    SØKNADSSKJEMA - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3857/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:M88 &58
Saksnr:   14/737-24                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    SVAR - UTELATT TILBAKEMELDING - PURRING GNR.188/106
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3859/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:L12 &18
Saksnr:   14/39-18                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik Kristiansand DA
              Dok.beskr:    EPOST
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3860/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-20                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad IL
              Dok.beskr:    SØKNADSKJEMA - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3861/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:N02
Saksnr:   14/749-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    KOLLEKTIVTRANSPORT – TILBRINGERTJENESTE I KRØDSHERAD KOMMUNE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3862/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:
Saksnr:   14/170-5                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE- UTVIDELSE AV PLASS
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3865/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:
Saksnr:   14/170-6                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3866/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:GNR gnr..199, bnr.1
Saksnr:   14/951-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Mureservice ANS
              Dok.beskr:    ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING GNR. 199,BNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3868/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:GNR 207/1
Saksnr:   13/833-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Kristine Nore
              Dok.beskr:    KRAV FOR OPPFYLLELSE AV AVTALE INNGÅTT 8.4.2006
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3869/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:GNR 211/60
Saksnr:   14/879-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Stein-Erik Brække
              Dok.beskr:    SVAR - MONTERING AV VANNMÅLER GNR.211 BNR.60
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3917/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.208,bnr.243
Saksnr:   14/947-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Nøkleby, Erik .
              Dok.beskr:    TILKOBLINGSPUNKT, TOMT A2 (EIENDOM GNR 208 BNR 243)
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3918/14                    Regdato:14.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.208,bnr.243
Saksnr:   14/947-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Nøkleby, Erik .
              Dok.beskr:    KART MED TILKOBLINGSPUNKT , TOMT A2 (EIENDOM GNR 208 BNR 243)
--------------------------------------------------------------------------