Postliste 13.11.2014

 
Lnr:        3822/14                    Regdato:13.11.2014     Arkivkode:GNR 184/1
Saksnr:   14/943-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Rambøll
              Dok.beskr:    MIDLERTIDIG LAGRING AV SPRENGSTOFF PÅ HAMREMOEN GNR.184/1
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3847/14                    Regdato:13.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-17                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad kommune v/viltforvaltningen
              Dok.beskr:    SØKNAD - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3848/14                    Regdato:13.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Knut Gulsvik
              Dok.beskr:    SØKNAD - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------