Postliste 12.12.2014

 
Lnr:        4341/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1064-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ANNETT OG OLA KNUTSEN GNR.209
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4343/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/984-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    ERKLÆRING OG REVIDERT KART GNR.209/1, 209/64, 209/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4344/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/984-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    MANGEL PÅ ERKLÆRING GNR.209/1, 209/64, 209/3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4345/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR 184/1
Saksnr:   14/943-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Rambøll
              Dok.beskr:    SØKNAD MIDLERTIDIG LAGRING AV SPRENGSTOFF PÅ HAMREMOEN GNR.184/1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4346/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 203 bnr. 3
Saksnr:   14/621-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Petter Yran & Bjørn Storbraaten Arkitekter
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG FOR KONFERANSER GNR. 203 BNR. 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4347/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 203 bnr. 3
Saksnr:   14/621-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG FOR KONFERANSER GNR. 203 BNR. 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4360/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR 191/16
Saksnr:   14/1061-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - REP.AV BYGNINGSTEKNISK INSTALLASJON GNR.191/16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4361/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 203 bnr. 3
Saksnr:   14/621-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Petter Yran & Bjørn Storbraaten
              Dok.beskr:    TILBYGG OM TILBYGG PÅ HOTELLET - KONFERANSE/EVENTHALL GNR. 203 BNR. 3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4362/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR 220/7
Saksnr:   14/1059-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           PEWI AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN GNR 220 BNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4363/14                    Regdato:12.12.2014     Arkivkode:GNR 208/243
Saksnr:   14/1066-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           camilla og Askin Keles
              Dok.beskr:    SØKNAD NYTT BYGG - FRITIDSBOLIG GNR.208/243
--------------------------------------------------------------------------