Postliste 12.11.2014

 
Lnr:        3829/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:GNR gnr. 187, bnr. 48
Saksnr:   14/607-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Byggmester Anderes J. Olsen
              Dok.beskr:    VEDR. PARKERINGSPLASSER - 2 BOLIGER GNR. 187 BNR.48
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3830/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:A10
Saksnr:   14/439-4                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3831/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-11                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Ole-Jakob Golberg
              Dok.beskr:    SØKNADSKJEMA - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3832/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:M10
Saksnr:   14/723-34                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           ØDPSubsea AS
              Dok.beskr:    BYGGESØKNAD- SJØLEDNING- OLBERG-SUNNELYKKJA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3833/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-12                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Redalen Hytteforening
              Dok.beskr:    SØKNADSKJEMA- MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3834/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-13                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Knut Sønsteby
              Dok.beskr:    SØKNADSKJEMA - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3835/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-14                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad Røde Kors
              Dok.beskr:    SØKNADSKJEMA - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3836/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-15                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Ola Nore
              Dok.beskr:    SØKNADSKJEMA- MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3837/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-31                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Kristoffer Nilsen
              Dok.beskr:    BILDE AV STØTTEMUR GNR 211 BNR 19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3840/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.208,bnr.243
Saksnr:   14/947-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Samilla og Askin Keles
              Dok.beskr:    SØKNAD OM TILKNYTTNING TIL NVA`S HOVEDLEDNINGSSYSTEM GNR. 208,BNR.243
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3841/14                    Regdato:12.11.2014     Arkivkode:M10
Saksnr:   14/723-36                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Asplan viak
              Dok.beskr:    VEDLEGG
--------------------------------------------------------------------------