Postliste 11.12.2014

 
Lnr:        4306/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:K12
Saksnr:   14/1055-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Miljødirektoratet
              Dok.beskr:    TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVARET FOR VERNEOMRÅDER
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4309/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:252
Saksnr:   14/1058-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD, INNTEKTSDOKUMENTASJON OG LÅNETILSAGN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4310/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:GNR 220/7
Saksnr:   14/1059-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           PEWI AS
              Dok.beskr:    ENDRING- REARASJON GNR 220 BNR 7
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4311/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:252
Saksnr:   14/1058-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STARTLÅN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4314/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:
Saksnr:   14/1060-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4316/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:251
Saksnr:   14/797-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    SVAR FRA HUSBANKEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4319/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:243
Saksnr:   14/168-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM AVSETTING TIL TAPSFOND
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4320/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:231 &16
Saksnr:   14/1062-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/VVA/VP                         Journalenhet:
              Navn:           Henriette Kaldager
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FRITAK AV RENOVASJON
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4322/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:J70 &58
Saksnr:   12/104-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Arbeidstilsynet
              Dok.beskr:    TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN MED TEMA SIKRING AV VEDLIKEHOLD/TILFREDSSTILLENDE INNEKLIMA
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4323/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:J70 &58
Saksnr:   12/104-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Arbeidstilsynet
              Dok.beskr:    OPPSUMMERINGSMØTE 6.MARS 2012
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4324/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1063-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Michael Steinfeld
              Dok.beskr:    KONSESJON- MICHAEL STEINFELD GNR 203 BNR 15 SNR 119
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4325/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-4                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4326/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/938-5                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG BYGGESAKSBEHANDLING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4327/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1063-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Michael Steinfeld
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- MICHAEL STEINFELD GNR 203 BNR 15 SNR 119
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4328/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1064-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
              Dok.beskr:    KONSESJON - ANNETT OG OLA KNUTSEN GNR.209
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4329/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/939-14                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:             Alle søkere
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG SERVICEKONTOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4330/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/959-4                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - STILLING - PEDAGOGISK LEDER I NORESUND BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4331/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/959-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           Stine Øvregård
              Dok.beskr:    STILLING - PEDAGOGISK LEDER I NORESUND BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4332/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/959-6                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STILLING - PEDAGOGISK LEDER I NORESUND BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4334/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:411
Saksnr:   14/940-7                   Dok.type: /U                 Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    FAGANSVARLIG OPPMÅLING/MATRIKKEL/KARTDATABASER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4335/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:064
Saksnr:   14/717-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           Statsarkivet i Kongsberg
              Dok.beskr:    SVAR - FORELØPIG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM MULIGE PÅLEGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4337/14                    Regdato:11.12.2014     Arkivkode:106
Saksnr:   14/425-11                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:             xxx
              Dok.beskr:    SV: BEKREFTELSE FRA NVA - SEND KLAGE PÅ LIGNING NOREFJELL VANN OG AVLØPSSELSKAP AS
--------------------------------------------------------------------------