Postliste 11.11.2014

 
Lnr:        3815/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/942-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DnB Eiendom
              Dok.beskr:    KONSESJON - KRISTIN SKJELLERUD OG GEIR BRINGSLI GNR.199 BNR.7 FNR.15
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3816/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/942-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DNB Eiendom
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KRISTIN SKJELLERUD OG GEIR BRINGSLI GNR.199 BNR.7 FNR.15
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3818/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:M88 &58
Saksnr:   14/737-23                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/AHI                       Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    UTELATT TILBAKEMELDING - PURRING GNR.188/106
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3820/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:K01
Saksnr:   14/861-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg v/Alf Kjernaas
              Dok.beskr:    SØKNAD - MOTORFERDSEL I UTMARK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3821/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:GNR 182/1
Saksnr:   14/268-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Jon Hauge
              Dok.beskr:    UNDERSKREVET REKVISISJON FOR OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 182 BNR 14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3823/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:A24
Saksnr:   13/772-8                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVENS § 5.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3824/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:H35
Saksnr:   14/944-1                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/MJA                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    TILSYNSRAPPORT
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3825/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:614
Saksnr:   14/945-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    UTBETALING RENTEKOMP. - KIRKEBYGG OLBERG KIRKE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3826/14                    Regdato:11.11.2014     Arkivkode:G00
Saksnr:   14/946-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/MJA                      Journalenhet:
              Navn:           Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjeneste
              Dok.beskr:    KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SPESIALHELSETJENESTEN
--------------------------------------------------------------------------