Postliste 10.12.2014

 
Lnr:        4297/14                    Regdato:10.12.2014     Arkivkode:A10
Saksnr:   14/439-6                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4299/14                    Regdato:10.12.2014     Arkivkode:FNR 12021383846
Saksnr:   14/1043-2                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4300/14                    Regdato:10.12.2014     Arkivkode:A10
Saksnr:   09/558-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE- OPPSIGELSE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4301/14                    Regdato:10.12.2014     Arkivkode:
Saksnr:   14/195-4                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4302/14                    Regdato:10.12.2014     Arkivkode:
Saksnr:   14/195-5                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4303/14                    Regdato:10.12.2014     Arkivkode:A10
Saksnr:   09/558-4                   Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGE- OPPSIGELSE
--------------------------------------------------------------------------