Postliste 10.01.2014

 
Lnr:        33/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:V04
Saksnr:   14/7-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Arnesen og Askildsrud
              Dok.beskr:    KONSESJON OLE FOSS 219/18
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        38/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/8-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Advokatene Arnesen og Askilsrud
              Dok.beskr:    KONSESJON- OLE FOSS GNR 219 BNR 18
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        45/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:F01 ***
Saksnr:   14/10-1                     Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           ************************************************************
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV KOORDINATOR *******************************************************************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        47/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:505 ***
Saksnr:   13/540-7                   Dok.type: /I                  Gradering:25 Ofl §25
              Saksb:           SAD/RAD/TSV                       Journalenhet:
              Navn:           ************************************************************
              Dok.beskr:    DRØFTINGSMØTE *******************************************************************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        48/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/8-2                       Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Advokatene Arnesen og Askilsrud
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- OLE FOSS GNR 219 BNR 18
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        49/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:A22 ***
Saksnr:   13/794-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           ************************************************************
              Dok.beskr:    SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2013/2014 *******************************************************************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        51/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:A11 ***
Saksnr:   14/11-1                     Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           ************************************************************
              Dok.beskr:    BARNEHAGESØKNAD 2014 *******************************************************************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        52/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:S05
Saksnr:   14/12-1                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Noregs Vassdrags- og energidirektorat
              Dok.beskr:    PRIS PÅ KONSESJONSKRAFT FOR 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        53/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:GNR 208/143
Saksnr:   14/13-1                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Olaug Holte
              Dok.beskr:    NABOKLAGE GNR 208 BNR 143
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        54/14                        Regdato:10.01.2014     Arkivkode:M40 &01
Saksnr:   13/46-4                     Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Rambøll Norge AS
              Dok.beskr:    ÅRSAVTALE DRIFTSAVTASSISTENT KRØDSHERAD
--------------------------------------------------------------------------