Postliste 09.12.2014

 
Lnr:        4291/14                    Regdato:09.12.2014     Arkivkode:S11
Saksnr:   14/1053-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Norges vassdrags- og energidirektorat
              Dok.beskr:    KONSESJONSAVGIFTER TIL KOMMUNER 2014
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4292/14                    Regdato:09.12.2014     Arkivkode:150
Saksnr:   14/989-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Ivar Nyhus
              Dok.beskr:    BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 VEDR.PU
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4293/14                    Regdato:09.12.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   12/642-10                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    UTTALELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID OG PLANPROGRAM
--------------------------------------------------------------------------