Postliste 09.01.2014

 
Lnr:        13/14                        Regdato:09.01.2014     Arkivkode:223
Saksnr:   13/607-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Kryllingen AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE MS KRYLLINGEN
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        16/14                        Regdato:09.01.2014     Arkivkode:252 ***
Saksnr:   13/823-9                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    STARTLÅN - KLAGE PÅ AVSLAG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        20/14                        Regdato:09.01.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/2-6                       Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Lilleaker økonomi as
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ANNE CATHRINE HAADEM GNR.209 BNR.100 SNR.35 + IDEEL ANDEL 2/95 AV GNR.209 BNR.100 SNR.6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        23/14                        Regdato:09.01.2014     Arkivkode:F01
Saksnr:   14/4-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/KEN                     Journalenhet:
              Navn:           Siv Anita Tveiten
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV KOORDINATOR
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        25/14                        Regdato:09.01.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/5-1                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Arnersen og Askilrud
              Dok.beskr:    KONSESJON- OLE FOSS
--------------------------------------------------------------------------