Postliste 08.01.2014

 
Lnr:        3344/13                    Regdato:08.01.2014     Arkivkode:611
Saksnr:   13/747-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/OPP/EHA                       Journalenhet:
              Navn:           Statens kartverk, Tinglysningen
              Dok.beskr:    KRAV OM SAMMENSLÅING
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        12/14                        Regdato:08.01.2014     Arkivkode:611
Saksnr:   13/747-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Stiftelsen Krøderbanen
              Dok.beskr:    OVERSENDELSE AV SKJØTE OG MATRIKKELBREV
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        85/14                        Regdato:08.01.2014     Arkivkode:L13 &18
Saksnr:   13/367-18                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ DISP PÅ BEBYGGELSESPLAN NOREFJELLSTUA
--------------------------------------------------------------------------