Postliste 07.01.2014

 
 
Lnr:        11/14                        Regdato:07.01.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/2-3                       Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Lilleaker økonomi as
              Dok.beskr:    KONSESJON - ANNE CATHRINE HAADEM GNR.209 BNR.100 SNR.35 + IDEEL ANDEL 2/95 AV GNR.209 BNR.100 SNR.61
--------------------------------------------------------------------------