Postliste 06.11.2014

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
Lnr:        3746/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:U03
Saksnr:   14/922-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/HSK                      Journalenhet:
              Navn:           Norefjell Destinasjon
              Dok.beskr:    OPPMODNING OM MEDLEMSKAP I NOREFJELL DESTINASJON
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3748/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/924-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    KONSESJON - ODD PETTER JAKOBSEN GNR.209 BNR.3 FNR.7 SNR.16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3749/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/926-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    KONSESJON - DAVID CHRISTIAN ADAMS GNR.209 BNR.100 SNR.16 + 1 ANDEL AV SNR.61
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3750/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/927-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Henrik Sartz
              Dok.beskr:    KONSESJON - HENRIK SARTC 1/27 IDEELL ANDEL AV GNR.197 BNR.6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3752/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:B00
Saksnr:   14/929-1                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    ELEVSKADER
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3753/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/927-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Henrik Sartz
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HENRIK SARTC 1/27 IDEELL ANDEL AV GNR.197 BNR.6
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3755/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/924-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Klingenberggaten Eiendomsmegling as
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ODD PETTER JAKOBSEN GNR.209 BNR.3 FNR.7 SNR.16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3756/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/926-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           DNB Meglerservice AS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - DAVID CHRISTIAN ADAMS GNR.209 BNR.100 SNR.16 + 1 ANDEL AV SNR.61
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3758/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/928-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Dialog Eiendomsmegling AS
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LISE-MERETHE JOKERUD OG VIDAR HAUGEN GNR.190 BNR.19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3759/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-28                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Kristoffer Nilsen
              Dok.beskr:    SØKNAD OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR 211 BNR 19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3760/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-29                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    SØKNAD OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR 211 BNR 19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3764/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:L12
Saksnr:   14/676-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    NORE SETERGREND- NOREFJELL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3766/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/930-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Noroppgjør AS
              Dok.beskr:    KONSESJON - LINE HELDAL BAKKEVIG OG AMUND MOEN GNR.209 BNR.100 SNR.17 + IDEEL ANDEL 2/190 AV SNR.61
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3768/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/931-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Noroppgjør AS
              Dok.beskr:    KONSESJON - ANDERS RYGH OG TONE RINDEN RYGH GNR.209 BNR.100 SNR.31 + IDEEL ANDEL 1/95 I SNR.61
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3769/14                    Regdato:06.11.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/932-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Aslaug Espe
              Dok.beskr:    KONSESJON - ASLAUG ESPE GNR.180 BNR.3 FNR.14
--------------------------------------------------------------------------