Postliste 05.12.2014

 
Lnr:        4260/14                    Regdato:05.12.2014     Arkivkode:GNR 188/142
Saksnr:   14/818-7                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 188, BNR.142 GNR.188 BNR.142
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4261/14                    Regdato:05.12.2014     Arkivkode:233 A52
Saksnr:   13/902-3                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:          
              Dok.beskr:    REFUSJON FOR ARBEID I PRØVENEMNDA - ANDRE HALVÅR 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4266/14                    Regdato:05.12.2014     Arkivkode:F07 &13
Saksnr:   14/1047-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Det Kongelige Barne-,Likestillings- og Inkluderingsdeparteme
              Dok.beskr:    HØRING- TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR- ET SPØRSMÅL OM RETTSIKKERHET OG LIKEVERD
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4271/14                    Regdato:05.12.2014     Arkivkode:GNR gnr.222, bnr.3
Saksnr:   14/887-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 222, BNR.3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4273/14                    Regdato:05.12.2014     Arkivkode:252
Saksnr:   14/1050-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/KOM/ABN                     Journalenhet:
              Navn:           Husbanken
              Dok.beskr:    BEVILGNING AV STARTLÅN FOR VIDRETILDELING 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4274/14                    Regdato:05.12.2014     Arkivkode:U52
Saksnr:   14/1051-1                 Dok.type: /I                  Gradering:24 Ofl §24
              Saksb:           TNM/PLA/HOW                     Journalenhet:
              Navn:           Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
              Dok.beskr:    INFORMASJON OM VIRKSOMHETER SOM PR.1.DESEMBER 2014 ER UNDERLAGT STORULYKKEFORSKRIFTEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4275/14                    Regdato:05.12.2014     Arkivkode:U52
Saksnr:   14/1052-1                 Dok.type: /I                  Gradering:24 Ofl §24
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
              Dok.beskr:    INFORMASJON OM VIRKSOMHETER SOM PR.1. DESEMBER 2014 ER UNDERLAGT STORULYKKEFORSKRIFTEN
--------------------------------------------------------------------------